Mindfulness

Mindfulness – medveten närvaro – är en uråldrig tradition, ett förhållningssätt till livet som skapar lugn och stabilitet. Det är en evidensbaserad metod med omfattande forskning som visar på hälsofrämjande effekter, ett sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar, både privat och på arbetet.

Mindfulness handlar om att avsiktligt och medvetet vara närvarande om det som händer i stunden, i nuet. Det är ett sätt att vara i kontakt med dig själv och dina upplevelser. Utan att värdera och döma dina tankar och känslor utan istället observera och beskriva din upplevelse. Vi utforskar våra upplevelser och övar på att vara med dem så gott vi förmår. Grundtanken är att genom att rikta om uppmärksamheten kan du påverka upplevelsen i nuet.

Det är allt fler människor som upptäcker mindfulness som vägen till mer glädje och tacksamhet i vardagen, till ett liv i bättre balans och harmoni. Det ger tillgång till de egna resurserna och kapaciteten att hantera livets alla utmaningar och ökar känslan av tillit, glädje och medkänsla.

Mindfulness har sitt ursprung inom buddismens traditioner och har genom Jon Kabat-Zinn, Ph D, grundare av Mindfulnessbaserad stressreduktion MBSR, integrerats med västerländsk medicinsk kunskap. Mindfulness utifrån Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, är det programmet som är mest forskat på i världen. Jon Kabat-Zinn är också grundare av Center of Mindfulness på UMass Medical School.

 

Nio attityder

Det finns nio grundläggande attityder som utgör basen när vi övar mindfulness.

  • Att avstå från att döma och värdera
  • Tålamod
  • Nybörjarsinne – beginners mind
  • Tillit
  • Att avstå från att sträva
  • Acceptans, tillåtelse
  • Släppa taget – let go
  • Generositet
  • Nyfikenhet
  • Tacksamhet

Här introducerar Jon Kabat-Zinn attityderna.