Kurser och workshops

Med basen i hjärtat och koll på hjärnans resurser tränar vi människor och organisationer i att handskas med sig själva på ett sätt som skapar mänsklig hållbarhet.  Med utgångspunkt i individens egen kunskap, visdom och styrkor skapas lärande och utveckling med ett djupgående och hållbart perspektiv. Teori och praktisk övning kombineras och deltagarna ges möjlighet att ta aktiv del i och ansvara för sitt personliga lärande. Vi utgår från forskningsrön inom neurovetenskap och mindfulness och har ett coachande förhållningssätt och självmedkänsla som grund, detta bildar vårt stabila fundament som ger utveckling med både hjärta och hjärna.