Qigong

En väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Qigong ger ökad rörlighet, ny energi och aktiverar ditt inre lugn -och ro system och kan också beskrivas som meditation i rörelse. Ordet Qigong kan översättas som rörelse av livsenergi.

Under tusentals år har kinesiska mästare utvecklat det vi idag kallar Qigong.  Qigong kommer från Kina och det finns historiker som tror att qigong är äldre än tio tusen år. Det man med säkerhet vet är att det äldsta nedtecknade verket vi idag känner till om qigong skrevs för ca 2500 år sedan och används än idag vid utbildningen i Traditionell Kinesisk Medicin.

Qigong är en del inom Traditionell Kinesisk Medicin. De långsamma flytande rörelserna gör att du slappnar av mentalt, andningen blir lugnare, djupare och cirkulationen kommer igång i hela kroppen. Metoden lämpar sig väl när du vill få mer energi, förbättra hälsan samt förebygga och lindra sjukdom.

Zhineng Qigong

Zhineng betyder visdom och med Zhineng Qigong-träningen fördjupas din personliga visdom. Zhineng Qigong kom till Sverige i början på 90-talet och är en välbeprövad, enkel och kraftfull qigongmetod. Dr Ming Pang är grundare av Zhineng Qigong och är en Kinesisk stormästare som är utbildad både i västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin. Det är mer en tio miljoner människor i världen som tränar Zhineng Qigong och metoden är en av de snabbast växande qigongmetoderna i världen, den används också på sjukhus. De kinesiska myndigheterna utnämnde år 1997 Zhineng Qigong till den bästa och mest hälsobefrämjande qigongmetoden i hela Kina. Det har också bl.a. gjorts studier på Karolinska Sjukhuset, som visar att Zhineng Qigong är en mycket effektiv metod mot astma.