Om oss

Sagt om Kaichron

Sedan jag började med dagliga mindfulness övningar upplever jag att jag har blivit lugnare, mer stresstålig, gladare och mer positiv i mitt sätt att tänka. Och jag tycker också att jag är mer stabil och har utvecklat tillit till både mig själv och andra. Jag ser mycket mer möjligheter än problem och lever mer här och nu. Jag var tveksam till en början men efter en tids övande märkte jag att mindfulness verkligen gjorde skillnad”

Maria Jönsson, Fojab Malmö

 

“Min coach vägledde mig med Kaichron-metoden under våren 2016. För mig var den här metoden mycket givande, den utgick från mig som person och gav mig mina alldeles egna verktyg för att gå vidare. Jag kände att våra samtal hjälpte mig att tydligare se hur olika situationer påverkar mig, och hur jag kan göra för att hitta en balans som passar just mig. Vi gjorde en kartläggning av fem dagars arbete och fritid – hur jag fördelade tiden och hur det påverkade mig, vilket var en riktig ögonöppnare. Därefter kunde vi tillsammans fokusera på hur jag kan dels förhålla mig till min situation, dels på hur jag kan styra den i rätt riktning.”

Magdalena Taylor, Region Skåne

 

”Coachingsamtalen med Marie har hjälpt mig att hitta mina styrkor, identifiera mina mål och våga ta mer plats på mitt arbete. Det har inneburit att jag har ansvarat för och genomfört presentationer som jag inte vågat tidigare. Min chef hänvisade till detta som jag har gjort, som ett av huvudskälen till att de tänkte på mig i den nya arbetsrollen. Det känns jättekul, och också att detta kan leda till att jag får en ännu större plattform att driva frågorna som intresserar mig i framtiden.”

Stina, Arkitektkontor Malmö

 

“När jag kom till Kaichron var jag stressad och utarbetad och hade tusen bollar i luften. Marie gav mig utmaningar som fick mig att reflektera över hur jag använde min tid och mina resurser, och vilka arbetssätt som egentligen passar mig. Jag har lärt mig att planera mina dagar utifrån ett större perspektiv och att koppla det jag gör till större mål. Min coach är varm, inlyssnande och har en stark intuition – och vet precis hur mycket man behöver utmanas vid varje tidpunkt. Och i mitt fall behövde jag utmanas en hel del – speciellt vad gäller att lyssna inåt! Jag är fortfarande på väg på den resa jag startade hos Kaichron, och de verktyg jag har fått att hantera min tid kommer jag att kunna fortsätta använda i många livssituationer.”

Styrelseordförande i stor nationell organisation

 

”Mitt i en stor förändringsprocess på arbetsplatsen har coachingen med Marie gett mig kraft att vara en coachande ledare och gett mig modet att tro på min förmåga. Med hjälp stark närvaro och det fullständigt förtroendeingivande mötet skapar min coach de allra bästa förutsättningarna för mig att vara mitt i min utvecklingsprocess som ledare. En process som sträcker sig över tid och därför blir djupt förankrat. Jag utvecklas till den ledaren jag verkligen vill vara, jag får djupa insikter om vem jag är som människa och också hur jag kan hitta bra balans mellan arbete, familj och fritid. Jag rekommenderar varmt coaching hos Kaichron om du vill ta ditt ledarskap till ”the next level.”

Marianne Ydremo Teamledare Lantmännen

 

“För mig har coachingen hos Kaichron fungerat som en kompass för att hitta rätt när jag gått vilse i snäva perspektiv och trasslat in mig i inre begränsningar. Det har varit fantastiskt att uppleva hur lätt min coach med sin positivitet, sina verktyg och intuitiva förmåga, kan få fram den kreativitet man gömt inom sig. Coachingen har för mig inneburit att på ett förbluffande lätt och effektivt sätt gå från förvirring till klarhet, från rädsla till mod, från tanke till handling.”

Ronald Heu, egen företagare och musiker

Om grundaren

Människan bakom Kaichron – tid för livet är Marie Klint. Marie är certifierad coach, coachtrainer, mindfulnessinstruktör och utbildare. Marie har bakgrund som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, och har också arbetat som ledare, utbildare och kvalitetsutvecklare inom vårdverksamhet. Med samlad erfarenhet och kunskap som grund har Marie utvecklat en modell för Mindful tidshantering.

Hon har lång erfarenhet av att möta människor i förändring och utveckling, individuellt och i grupp, och har arbetat med utbildning, grupputveckling och samtal i olika former sedan 90-talet, och med coaching sedan 2007. Marie har varit anställd på ett av de ledande coachutbildningsföretagen i Sverige som coach och coachutbildare och haft förmånen att djupdyka i coachingens ädla konst. Sedan 2019 arbetar Marie också med mindfulness bla inom psykosocial cancerrehabilitering.

Marie har praktiserat meditation och tränat medveten närvaro, mindfulness, i mer än 15 år. Tillsammans har detta lagt en stabil grund för Maries sätt att arbeta och se till människans förmåga till förändring, lärande och utveckling. Genom omfattande egen erfarenhet av personlig utveckling har Marie utvecklat intuition och visdom som skapar trygghet och förtroende i mötet med människor.

Utbildningsbakgrund

Diplomerad Qigonglärare, Zhineng Qigong, Qigongakademien 2021 – grund- och årsutbildning i inom Zhineng Qigong. www.qigongakademien.se

Mindfulnessinstruktör MBSR steg 1, Sverighälsan/LevNu 2019 – steg 1 i den Certifierade lärarutbildningen i MBSR enligt Center For Mindfulness. www.sverigehalsan.se

MSC, Mindful Selfcompassion, Katarina Lundblad, LevNu 2017 – kurs i självmedkänsla med behörighet till internationell lärarutbildning i Självmedkänsla, Mindful Selfcompassion. www.levnu.net

Gruppcoaching, CoachWalk Academy 2014 – Grupp- och teamutveckling med coaching som metod. www.coachwalk.se

Intuitive Living, Alan Seal 2009 –
Att använda närvaro och intuition i det professionella mötet med människor. www.transformationalpresence.org

Certifierad coach 2009 – Marie är utbildad, och arbetar, enligt ICF:s uppsatta etiska riktlinjer. International coach federation, är det största branschorganet för coaching i världen. www.coachcompanion.se

Manifestation Wheel, Alan Seal 2007  –
Att arbeta med projekt utifrån ett coachande perspektiv. Jag utbildar i konceptet under namnet Framgånghjulet.
Läs mer…

Pedagogik med inriktning mot handledning och undervisning av vuxna – Malmö högskola

Ledarutveckling inom vårdverksamhet

Leg specialistsjuksköterska inom öppen hälso- och sjukvård