Stresstålig eller tidstålig?

2015-02-26

SVD startade i förra veckan en artikelserie om att förebygga psykisk ohälsa i tid. Första delen handlar om utmattningssyndrom. En kvinna, Emma Holmgren, beskriver sin situation, hur hon upplevt både sitt insjuknande och vägen tillbaka, och om att vara stresstålig. Hon har också skrivit en bok om sin upplevelse, ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom”.

Jag känner så väl igen hennes historia, från personer i min omgivning, från klienter och från egen erfarenhet. Och den tenderar att upprepas allt oftare. Det finns många siffror som pekar åt samma håll, att stressrelaterad sjukskrivning ökar. Detta trots mycket kunskap om stress, stresshantering, effektivitetsträning och också vikten av kost och motion för att leva ett gott liv.

Stressundersökningar

Jag blir berörd och engagerad. För varje människa som kommer i ett utmattningstillstånd innebär det en stor kostnad själsligt, fysiskt och ekonomiskt, Först och främst för individen själv, men också för närstående, arbetsgivare och samhället i stort.

Att vara stresstålig har länge varit en eftertraktad förmåga, kanske är det dags att omvärdera och se att det också har sina baksidor. När stresståligheten övergår i att inte känna och uppfatta sina behov av återhämtning och vila, då är det snarare ett riskbeteende och värt att ta i beaktande. Ett sätt att motverka att människor kommer i utmattningstillstånd är att ta vara på både den kunskap som finns kring stress och stresshantering, men också människors egen kunskap om hur var och en behöver hantera sig själv och sin tid för att leva ett gott liv och ha tillgång till alla sina resurser som människor. Samtidigt som det behöver föras diskussioner om tidskulturen på arbetsplatser, på vilket sätt man vill hantera tid utifrån verksamhetens mål och värderingar och samtidigt individernas hälsa och potential. Nog är det tid för nya perspektiv och begrepp – tidstålighet är kanske ett!

Kommentera

Din email adress kommer inte att publiceras.

*