Mindful tidshantering

Medvetenhet och tid

När vi tänker på tid är det oftast klocktiden som dyker upp först. Men tid är så mycket mer än bara klocktid. Det är upplevelsen av tiden, hur du använder den och förhåller dig till den utifrån vem du är, din värdegrund och vad du vill uppnå.

Medveten tidshantering enligt Kaichron-tänk kan uttryckas såhär:

Att förhålla sig till och hantera sin tidsupplevelse med uppmärksamhet och närvaro. OCH att hantera sin tid med uppgifter och aktiviteter utifrån personliga kärnvärden och uppsatta mål.

Tidshantering kommer ursprungligen från det engelska uttrycket time management och betyder då; färdigheter, hjälpmedel, tekniker och processer för att slutföra aktiviteter, uppgifter och projekt och uppnå mål.

Medveten närvaro innebär att vara uppmärksam och vaken. Genom att vara uppmärksam på din upplevelse och observera dig själv blir du medveten om dina reaktioner och vad som påverkar dig på olika sätt, och också vad du lägger tid på. Och hjälper dig att upptäcka och välja vägar som har betydelse för din personliga hållbarhet.

Centrala begrepp i modellen är görande och varande och människans behov av de båda. Där görande står för aktivitet och handling och varande för upplevelse, reflektion och andrum. Kaichron-modellen utgörs av fyra grundläggande tidslägen, tidsarketyper; Reflekterare, Skuttare, Betraktare och Utförare. Med utforskande av de olika tidslägena lär du känna dig själv. Kaichron modellen motverkar stress och utvecklar människor, grupper och verksamheter. Modellen kännetecknas av att vara enkel att använda, ha basen i hjärtat och koll på hjärnans resurser. Kombinationen ger hållbar utveckling med djup.

 

Tidsdagbok

Vad gör du egentligen hela dagarna?

Medvetenhet är första steget för att förändra något. Att göra en tidsdagbok är första steget för att bli medveten om vad du lägger tid på, och också hur dina olika aktiviteter påverkar dig, din energi och ditt mående. Tidsdagboken är grunden för att få en tydligare bild över din tidshantering. Kontakta oss för att diskutera hur du kan gå vidare och forma en tidsprofil för din personliga hållbarhet. Hämta tidsdagboken här.

Tidslägen

Vilka tidslägen känner du mest igen dig i?

När du tränar dig i att hantera tiden mer medvetet bekantar du dig med olika tidslägen i tidsarketyperna; Reflekterare, Skuttare, Betraktare och Utförare.

Fem skäl att göra en personlig tidsprofil:

  • du blir klar över om vad du ägnar tid åt
  • du blir medveten om dina energitjuvar
  • du tränar dig i hur du bäst hämtar energi
  • du ökar din självkännedom och stabilitet
  • du tränar dig i tidsplanering som ger personlig hållbarhet

För att på ett enkelt sätt öka din medvetenhet om vad som är värdefullt för dig att ägna tid åt och var du har energitjuvarna, har vi skapat en tidsdagbok. Tidsdagboken är grunden för att sedan gå vidare och upptäcka och utforska dina olika tidslägen.  Med en tid-för-livet profil kan du också ge dig själv utmaningar för att utveckla din tidsanvändning och dig själv som människa. Att forma din tid-för-livet profil ger dig en karta att använda som vägledning i ditt vardagsliv. Vi använder profilen både i individuell coaching och i våra utbildningar. Kontakta oss för att diskutera hur du kan gå vidare och forma en tid-för-livet profil för din personliga hållbarhet.