Coaching inriktning

Coaching privatperson

När du som privatperson vill utvecklas och förändra något är professionell coaching en av de mest kraftfulla metoderna. Vi går gemensamt igenom vad du vill utveckla, förändra och uppnå. I våra coachingsamtal har vi fullt fokus på dig, på ditt mål, dina styrkor och hur du formar strategier för att hantera det som utmanar dig. Att gå i coaching ger kraft och energi och ger dig själv möjlighet att hitta dina personliga resurser och växa som människa. Det kan handla om livsstil, stresshantering, självledarskap, tidshantering och yrkesutveckling eller helt andra saker i ditt liv. Vill du veta mer om upplägg och priser, kontakta mig redan idag.

Coaching med fokus på tid

Vilken relation har du till tid? Att vara vän med tiden kan göra hela skillnaden. I tidscoaching får syn på din tid och hur du använder den, ditt förhållningssätt och hur du hanterar tiden. Du lär känna olika tidslägen och blir medveten om hur du upplever tiden i olika situationer. Och också för att kunna skapa nya strategier för din tidshantering. Vi jobbar med medveten tidshantering både utifrån din personlighet, behov och värderingar och utifrån det du gör, dina aktiviteter och mål. Coaching med fokus på din tid utvecklar både person och prestation och skapar personlig hållbarhet.

Ledare och -chefscoaching

Hur kan du leda utifrån hela dig? För att vara en ledare som gör skillnad behövs självkännedom, livsbalans och beslutsförmåga. Med stöd av din coach formar du din egen ledarstil med utgångspunkt i dina personliga resurser och med fokus på din potential och din verksamhet. Tidshantering är ett viktigt område också utifrån ett ledarperspektiv och att göra en tid-för-livet profil utifrån din ledarroll ges också möjlighet till i programmet för ledar och -chefscoaching.