Det är lätt att slukas upp av tiden och allt som jag vill få utrymme till. När jag letar ny inspiration har jag sedan ett tag tillbaka sökt mig till vetenskap och forskning om hjärnan, för att förstå och utöka min kunskap om de senaste rönen kring hjärnans betydelse för hur vi kan tänka kring hur vi hanterar vår tid. Kunskap är till stor hjälp för att kunna förändra invanda tankar och mönster och skapa nya som gagnar oss bättre. Och för att få en djupare förståelse och insikt som hjälper mig att se helheten, kring hur det hänger ihop i mitt liv, så söker jag också inspiration från en annan form av kunskap, eller visdom, som jag finner i de österländska traditionerna.

Att ta intryck från både den västerländska vetenskapen och den österländska visdomen, och att kombinera de två synsätten, ger mig en större dimension av tillvaron och hur att tänka och agera i relation till hur jag använder min tid.

din-tid-tidsord-o-kalender

Jag tänker att det västerländska sättet med logik, förnuft och forskning kan spegla dagens synsätt på tid. Vetenskap är produktionen av ny kunskap som tagits fram med systematiska metoder. Det kan liknas vid att hantera tiden med hjälp av kalendern med indelning av veckor, dagar och timmar. På så sätt blir klocktiden den mest betydelsefulla tiden. Här blir tiden precis och hur jag använder min tid bestäms av vilka resultat jag vill uppnå. Tiden sätter ramen och hjälper mig att hålla ordning på mina aktiviteter, och mitt görande och åstadkommande är i fokus.

I den österländska traditionen används ord som livskunskap och personlig visdom. Visdom formas utifrån djupa reflektioner kring livet och människan, och berör hur upplevelser kopplas ihop med erfarenhet och kunskap för att skapa nya insikter. När jag använder den personliga inre visdomen som en guide i livet skapar jag tillit till min egen person. För att använda den personliga visdomen behöver jag tid för att lyssna, inåt. Det är som att tiden får en annan karaktär sedd med visdomens ögon, följsam och med fokus till det som är just nu.

Båda synsätten kan tillsammans vara en guide i dagens tidspussel. Jag behöver min kalender för att överhuvudtaget hålla ordning på tillvaron, men också så viktigt att det finns utrymme för att följa min egen rytm och tempo. Att hitta vilken det är gör jag när jag ger mig själv tid att lyssna inåt och reflektera. När jag tappar bort min kalender missar jag kanske ett viktigt möte och när jag missar tid för att lyssna inåt tappar jag bort mig själv.

 

Du är inte till för tiden, tiden är till för dig.

Kommentarer

Omsorgsfull disciplin kan vara svaret. Att både använda disciplin och att vara omsorgsfull är en oslagbar kombination.

Omsorgsfull disciplinAtt vara omsorgsfull är en god egenskap, eller hur? Omsorgsfullhet betecknar noggrannhet och eftertänksamhet. Att vara omsorgsfull kan också beskrivas som att vara aktsam, varsam och att måna om någon eller något.

Disciplin, hur klingar det i dig? Disciplin betyder att upprätthålla ordning och regler. En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra.

Egentligen två begrepp som inte ligger så långt ifrån varandra men som kan skapa helt olika känslor. Disciplin ger ofta känslan av stränghet och att rutiner är tråkigt, men är nog så viktigt när det gäller att åstadkomma förändring och rutiner som håller i längden. För att åstadkomma en ny vana behöver du vara uthållig, det tar 8-10 veckor för hjärnan att skapa de nya kopplingarna för att det ska bli nya banor, och då är disciplin en nödvändighet. Så varför prata om omsorgsfull disciplin? Jo ibland när vi vill åstadkomma en förändring så har vi en tendens att bli stränga mot oss själva och då använda disciplin på ett negativt sätt. Så att om jag inte genast uppnår det jag satt mig för så känner jag mig misslyckad och ägnar tid att skuldbelägga mig själv. För att sedan ge upp och tänka att det är inte lönt att jag försöker.

Att vara omsorgsfull med sig själv är kanske inte det vi vanligtvis tänker i samband med rutiner och disciplin, men tänk efter hur känns det att vara omsorgsfull mot dig själv? När du använder omsorgsfull disciplin ger du dig själv bekräftelse för det du åstadkommer även i det lilla, och fyller då på med välbehag och positiv energi. Och ger dig en känsla av att vara värdefull och att du förmår uppnå det du satt dig för. I boken Självmedkänsla skriver Agneta Lagercrantz om hur vi kan förbättra relationen till oss själva. Och jag tycker att omsorgsfull disciplin är ett sätt att utveckla sin medkänsla för sig själv. Att utgå ifrån omsorgsfullheten och sedan koppla på disciplinen skapar rutiner och vanor som håller och ger dessutom plus på energikontot. Och du är alldeles säkert värd att vara omsorgsfull om.

Här är några rutiner som kan vara till nytta på vägen mot omsorgsfull disciplin…

  • Gör något varje dag som får ditt hjärta att sjunga

Det spelar ingen roll vad det är eller hur lång tid det tar. När du ägnar dig åt saker som du blir innerligt glad av så ger du dig själv energi i både kropp, hjärta och hjärna.

  • Se till att ha tid med dig själv

I dialogen med dig själv ger du dig möjligheten att utforska vem du är. Självkännedom är ett bra verktyg för att finna ut vilka vanor som gör dig gott och hur du kan forma rutiner och disciplin som stärker dig.

  • Ge dig egenbekräftelse

Vi har så lätt att tänka på saker som vi inte är nöjda med, eller som gick fel. Summera din dag på kvällen innan du går till sängs med frågan; Vad har varit bra idag? Vad är jag tacksam över idag? På så vis låter du dig somna med en god tanke som kan plantera sig vidare under natten.

 

Kommentarer