Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar. Omfattande forskning i framförallt USA och Storbritannien visar på goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar.

Mindfulness handlar om att avsiktligt och medvetet vara närvarande om vad som sker i stunden, att vara här och nu. Det är ett sätt att vara i kontakt med sig själv och sina upplevelser. Ofta lever vi upptagna av det som varit eller planerar för framtiden och är inte helt närvarande. Autopiloten drar iväg med oss och vi agerar utan att vara medvetna och i kontakt med oss själva . I mindfulness tränar vi att vara i kontakt med kroppen, embodyment, att få en djupare kontakt med oss själva. Vi utforskar våra upplevelser och att vara med dem så gott vi förmår.

Det är allt fler människor som upptäcker mindfulness som vägen till mer glädje och tacksamhet i vardagen, till ett liv i bättre balans och harmoni. Det ger tillgång till de egna resurserna och kapaciteten att hantera livets alla utmaningar.

Mindfulness har sitt ursprung inom buddismens traditioner och har genom Jon Kabat-Zinns program, Mindfulnessbaserad stressreduktion MBSR, integrerats med nutida västerländsk medicinsk kunskap. Mindfulness utifrån Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, är den metoden som är mest forskat på i världen inom mindfulness.

Jag håller kurser i mindfulness och använder det även i coachingsamtal.