Utbildning

Kaichron utbildningar för grupp och -verksamhetsutveckling ges i workshopform med ett coachande förhållningssätt. Och med utgångspunkt i individens egen kunskap, visdom och styrkor för att skapa lärande och utveckling med ett djupgående och hållbart perspektiv. Teori och praktisk övning kombineras och deltagarna ges möjlighet att ta aktiv del i och ansvara för sitt personliga lärande.