Tjänster

Vi tränar människor och organisationer i att handskas med tiden och sig själva, på ett sätt som skapar mänsklig hållbarhet. Kaichron arbetar med verksamheter, organisationer och individer som vill skapa förändring och utveckling. För att förändra något är det nödvändigt att tänka nytt och göra nytt. Med oss som utvecklingspartner får ni gott om utrymme för reflektion och tid att forma nya tankar och handlingsmönster. Vi utgår från forskningsrön inom neurovetenskapen och har ett coachande förhållningssätt som grund, detta bildar vårt stabila fundament som ger utveckling med både hjärta och hjärna. Kaichron månar om att skapa optimala koncept som gynnar utveckling och resultat på bästa sätt, för både verksamhet och individer. Tillsammans med stor erfarenhet och kunskap kring förändringsprocesser skapar vi de bästa förutsättningar att nå målen. Kaichron har sin bas i Malmö, och tar uppdrag över hela landet. Kontakta oss berätta vad ni skulle vilja ha hjälp med, så lägger vi tillsamman upp en plan.

Kaichrons utvecklingsmetoder:

  • individuell coaching
  • coaching i grupp
  • utbildningar/workshops
  • föreläsningar