Om tänket

Tänket

Tänket i Kaichron grundar sig i vår tro på hållbara människor och på människans behov av att både vara och göra. Vi är en och samma människa oavsett om vi är på arbetet eller i privatlivet. Med en medveten tidshantering som tar sin utgångspunkt i den vi är kan vi också hantera det vi gör på ett sätt som ger goda resultat, samtidigt som möjligheten att nå sin personliga potential och att uppleva hälsa och välmående ökar. Ju närmare vi lever oss själva och våra kärnvärden ju större är chansen att vi når våra livsmål både i yrkeslivet och privat och vi kan leva som hållbara människor.

Medveten tidshantering med Kaichron-tänk:

Att förhålla sig till och hantera sin tidsupplevelse med uppmärksamhet och närvaro. OCH att hantera sin tid med uppgifter och aktiviteter utifrån personliga kärnvärden och uppsatta mål.

Länkar

Stresstest – Känner du dig stressad och vill utforska hur det förhåller sig med din stressnivå så kan du göra en stresstest här.

Introvert eller extrovert? – Att veta vilken preferens du har i din personlighet har betydelse för hur du behöver använda din tid för att må väl. Susan Cain är expert på området.

www.levnu.net – Här hittar du information om hur du kan använda mindfulness i ditt liv.

Pomodoro metoden – Pomodorometoden är ett tidsplaneringsverktyg skapat av italienaren Francesco Cirillo på 80-talet. Det är en metod för att organisera sin tid och dela upp arbetet i koncentrerade faser om 25 minuter och därefter är det dags för en paus.

www.gnhsweden.com – GNH står för Gross National Happiness, en term som myntades av Hans Majestät fjärde kungen av Bhutan på 1970-talet. GNH innebär en hållbar utveckling med ett helhetsgrepp på föreställningar om icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande. Dessa aspekter delas upp i nio samspelande domäner där tidsanvändning är en.

www.tidsverkstaden.se – Tidsverkstaden är en förening som arbetar för en ekologiskt hållbar, mer rättvis och mänsklig samhällsutveckling, ett hållbart välbefinnande samt förbättrade förhållanden på arbetsplatser i gemensam och ideell sektor.