Vilket tempo lever du i? Är det ditt eget tempo eller någon annans? Och vilket är ditt naturliga tempo?

2016-11-20

När jag lever efter mitt eget personliga tempo finner jag en plats som känns hemma, i både kropp och sinne. Och jag får kraft att göra det jag vill och känner samtidigt ett inre lugn. När jag finner mitt naturliga tempo kan jag leva i takt med mitt liv.

Ordet tempo från italienskan, och latinets tempus, betyder ‘tid’, ‘hastighet’, och är grundläggande musiktermer och betecknar ett musikstyckes hastighet, dvs. hur snabbt pulsslagen följer på varandra. De klassiska tempobeteckningarna brukar ofta också ses som karaktärsbeskrivningar av musiken.

Låt oss använda beskrivningen som en liknelse för att få grepp om vårt personliga tempo. När slår pulsslagen i din takt och när slår de i otakt?

klockaloparskoFör ett tag sedan när jag gick på stadens gator, och jag tyckte att jag gick i ganska normal takt. Då hörde jag en irriterad röst bakom mig som med ett visst mått av sarkasm uttryckte “Går det att gå lite långsammare eller???” Två kvinnor hastade förbi och pratade fortfarande irriterat med varandra om det långsamma tempot i denna stad. Mitt tempo var uppenbarligen inte deras tempo.

När min mamma fortfarande var i livet hälsade jag på hos henne ofta, det var värdefulla stunder. Under de senare åren av sitt liv var hon blind och fick också diagnosen Alzheimer. När jag var på väg att besöka mamma och stod utanför dörren behövde jag förbereda mig innan jag gick in. Innanför dörren stod nästan tiden stilla. För att jag skulle kunna kommunicera med mamma behövde jag stilla mig, det gick inte att mötas om jag var kvar i mitt eget tempo. Jag klev in i mammas tempo och vistades där så länge jag var på besök. Fast mammas tempo var inte mitt tempo.

Vi människor har olika tempo och samma tempo upplevs av olika människor på olika sätt, i olika situationer. Vi påverkas av vår omgivning, och vi påverkar också vår omgivning. Att byta tempo är helt nödvändigt för att möta olika situationer i livet. Och ibland är det lätt att det bara rullar på och att jag då anpassar mig efter andras rytm, efter samhällets rytm eller efter arbetsplatsens tempo, då kommer jag i otakt och glömmer bort vilket som är mitt eget. Det där tempot som är som att ta på sig en väl ingången sko, som jag känner igen mig i och som gör att jag mår väl. Det där tempot som gör att jag lever i takt med mig själv och mitt liv.

Vårt tempo har också betydelse för vår hjärnas kapacitet i olika situationer. I boken Tänka, snabbt och långsamt beskriver Daniel Kahneman två olika system, system 1 och system 2, för att tänka snabbt respektive långsamt. Han beskriver också hur tempot påverkar hjärnan förmåga att tänka. Han säger att när vi ska lösa komplicerade uppgifter eller fatta svåra beslut behövs ett långsammare tempo. “Ta en promenad med en god vän och be honom att genast räkna ut vad 23 x 78 är. Han kommer nästan säkert att stanna i steget”. I det snabbare tempot har hjärnan inte tillräckligt med resurser till avancerad tankeverksamhet. Något att tänka på.

Hur vet jag då vad som är mitt “rätta” temo? Tänk efter när det känns behagligt. Vilket tempo har de personer som du tycker om att spendera tid tillsammans med? Vilket tempo har musiken du tycker om att lyssna på? I vilket tempo känner du dig mest hemma, när du strosar, promenerar, joggar eller springer? Eller har du kanske ett helt annat tempo. Låt fantasin flöda och tänk och känn efter när du är i ditt naturliga tempo så att du kan leva i takt med ditt liv.

 

 

Vilka tankar får du av de här raderna? Kommentera gärna.

Tror du någon annan skulle ha glädje av den här texten får du gärna dela den vidare.

Kommentera

Din email adress kommer inte att publiceras.

*