Tid-för-livet profil

Tidslägen

Vilka tidslägen känner du mest igen dig i?

När du tränar dig i att hantera tiden mer medvetet bekantar du dig med de olika tidsarketyperna, de olika lägen, som modellen grundas på. Du blir medveten om din relation och ditt förhållningssätt till tid, dina vanor och dina behov, och hur du använder din tid.

Fem skäl att göra en personlig tid-för-livet profil:

  • du blir klar över om vad du ägnar tid åt
  • du blir medveten om dina energitjuvar
  • du tränar dig i hur du bäst hämtar energi
  • du ökar din självkännedom och stabilitet
  • du tränar dig i tidsplanering som ger personlig hållbarhet

För att på ett enkelt sätt öka din medvetenhet om vad som är värdefullt för dig att ägna tid åt och var du har energitjuvarna, har vi skapat en tidsdagbok. Tidsdagboken är grunden för att sedan gå vidare och upptäcka och utforska dina olika tidslägen.  Med en tid-för-livet profil kan du också ge dig själv utmaningar för att utveckla din tidsanvändning och dig själv som människa. Att forma din tid-för-livet profil ger dig en karta att använda som vägledning i ditt vardagsliv. Vi använder profilen både i individuell coaching och i våra utbildningar. Kontakta oss för att diskutera hur du kan gå vidare och forma en tid-för-livet profil för din personliga hållbarhet.

 

 

Tidsdagbok

Vad gör du egentligen hela dagarna?

Medvetenhet är första steget för att förändra något. Att göra en tidsdagbok är första steget för att bli medveten om vad du lägger tid på, och också hur dina olika aktiviteter påverkar dig, din energi och ditt mående. Tidsdagboken är grunden för att få en tydligare bild över din tidshantering. Kontakta oss för att diskutera hur du kan gå vidare och forma en tidsprofil för din personliga hållbarhet. Prova tidsdagboken här.