Modellen

Medveten tidshantering

När vi tänker på tid är det oftast klocktiden som dyker upp först. Men tid är så mycket mer än bara klocktid. Det är upplevelsen av tiden, hur du använder den och förhåller dig till den utifrån vem du är, din värdegrund och vad du vill uppnå.

Medveten tidshantering enligt Kaichron-tänk kan uttryckas såhär:

Att förhålla sig till och hantera sin tidsupplevelse med uppmärksamhet och närvaro. OCH att hantera sin tid med uppgifter och aktiviteter utifrån personliga kärnvärden och uppsatta mål.

Tidshantering kommer ursprungligen från det engelska uttrycket time management och betyder då; färdigheter, hjälpmedel, tekniker och processer för att slutföra aktiviteter, uppgifter och projekt och uppnå mål.

Medveten närvaro innebär att vara uppmärksam och vaken. Genom att vara uppmärksam på din upplevelse och observera dig själv blir du medveten om dina reaktioner och vad som påverkar dig på olika sätt, och också vad du lägger tid på. Och hjälper dig att upptäcka och välja vägar som har betydelse för din personliga hållbarhet.

Centrala begrepp i modellen är görande och varande och människans behov av de båda. Där görande står för aktivitet och handling och varande för upplevelse, reflektion och andrum. Kaichron-modellen utgörs av fyra grundläggande tidslägen, tidsarketyper; Reflekterare, Skuttare, Betraktare och Utförare. Med utforskande av de olika tidslägena lär du känna dig själv. Kaichron modellen motverkar stress och utvecklar människor, grupper och verksamheter. Modellen kännetecknas av att vara enkel att använda, ha basen i hjärtat och koll på hjärnans resurser. Kombinationen ger hållbar utveckling med djup.

 

Tidskultur

Vilken tidskultur lever du i?

Tidskultur innebär det förhållningssätt, mönster och regler, uttalade eller outtalade, kring tidshantering som finns i en grupp eller verksamhet, och som medlemmarna överför till nya medlemmar. Hur vi hanterar tiden i organisationen är av stort värde för både resultaten, individernas hälsa och möjlighet att nå sin potential.  Vägen till framtidens tidskultur går via hållbar tidshantering som gynnar både person och prestation.

 

Tid och coachande förhållningssätt

Vad är tid för dig? Vad ger dig värde?

Frågor som sätter fokus på utveckling och förändring, utan att ta ställning till vad som är rätt eller fel. Ett coachande förhållningssätt innebär att du ser möjligheter och potential, hos dig själv och i olika situationer, och också att ta ledarskapet över dig själv och din tid och att du aktivt väljer beteende och metoder som gynnar både den du är och det du gör.