Tidshantering & Tidskultur

Vilken tidskultur vill ni ha i er verksamhet? Att utveckla tidshanteringen i en grupp eller verksamhet skapar förutsättningar för människor att skapa fokus, resultat och få tid för reflektion. När ni vill gå från mycket bra till excellent är en positiv tidkultur en väsentlig nyckel.

Tidskultur innebär det förhållningssätt, mönster och regler, uttalade eller outtalade, kring tidshantering som finns i en grupp eller verksamhet, och som medlemmarna överför till nya medlemmar.

 

Utbildning med fokus på tidshantering och tidskultur innefattar: teamets tidsprofiler, förståelsen för varandras olikheter, ett gemensamt språk för tid som skapar dialog , tidskulturen och hur det påverkar teamet och verksamheten och konkreta verktyg för t ex mötesrutiner. Att forma en tidskultur i verksamheten utifrån kärnvärden och mål skapar förutsättningar för människor att skapa goda resultat utifrån sina personliga resurser och potential.