Tid & Kommunikation

Tror ni på dialog? Det gör vi också och vi vet att vår tidsupplevelse har stor betydelse för vår kommunikation. En grundpelare i god kommunikation är att lyssna och att lyssna är en förutsättning för att skapa dialog. För att kunna lyssna behöver vi vara närvarande här och nu. När vi upplever tidspress och stress går lyssnandet ofta ut genom dörren och kommunikationen försämras.

Det går att träna sig i att hantera tiden på ett sätt som ger utrymme för närvaro. I en utbildning kring Tid och kommunikation får gruppen både teoretisk kunskap och praktisk övning för att utveckla sin kommunikationsförmåga med syfte att skapa dialog, även i tidspressade situationer. Utbildningen anpassas utifrån vardagssituationer för att ge deltagarna möjlighet att använda den nya kunskapen direkt i verksamheten.